Tilbage

Referat af opstartsmøde i Vallensbæk søndag, den 26. oktober 2008

 

 

AB97 opstartsmøde

Mødereferat

 

Tid og sted:    26. oktober 2008, kl. 12:00 – 14:00, Vallensbæk Idrætscenter

 

Til stede:                     David, Dennis, Linde, Tommy, Kasper, Thomas, Mads, Mikkel, Nisse, Jonas, Patrick, Ivan, Bjarne, Oliver

 

Formål:          Drøfte muligheden for at starte AB97 op igen

 

 

Der har fra en hel del af de gamle AB97 været et ønske om at undersøge muligheden for at starte op igen og genskabe det gode sammenhold fra AB97 tiden. Ivan og Bjarne havde derfor indkaldt til møde for få en tilbagemelding om hvad præcist det var man ønskede.

 Bjarne redegjorde kort for hvorfor vi var blevet samlet og at der havde været spurgt til gamle spillere om de var interesseret. Undersøgelsen viste at der er 15 spillere der har sagt ja til at ville spille sammen igen, endvidere er der 6 spillere som har sagt måske – hvis nogle forudsætninger var på plads, 2 har sagt nej tak og der er en håndfuld som endnu ikke har svaret.

 Der var til mødet afbud fra 4 spillere, som på grund af udenlandsrejse ikke kunne deltage i mødet.

 Herefter blev der fremlagt to forslag til mulige løsninger.

  1. Starte AB97 op igen som selvstændig klub

  2. Starte et hold eller to op i en etableret klub

 Fordele og ulemper ved de to modeller blev gennemgået og diskuteret.

 Fordele ved model 1:

 ·         Faciliteterne er på plads – bane og omklædning

·         Antal spillere er mindre vigtig – der kan lånes og lånes ud

·         Mulighed for at starte højere end serie 5

·         Administration allerede etableret

 Ulemper ved model 1: 

·         Ikke rigtig AB97 – ikke egen spillertrøje etc.

·         Usikkerhed om holdplacering ved en evt. oprykning

·         Hvis der senere ønskes at starte AB97 er man tilbage til s. 5

·         Kontingent går til klubben og er på lige vilkår med andre

·         Usikkerhed om håndtering af sponsoraftaler

Fordele ved model 2: 

·         Rigtig AB97 – herre i eget hus

·         Tilskud fra kommunen og kontingent råder man selv over

·         Eventuelle oprykninger kommer os selv til gode

·         Deltage i pokalkampe

·         Sponsorer direkte til holdet/klubben

 Ulemper ved model 2: 

·         Faciliteter er usikre. Skal søges hos kommunen. Grusbane?

·         Etablering af bestyrelse, generalforsamling og adm. af div.

·         Vi risikerer at rammes af div. Ansøgningsfrister (SBU)

·         Følsom over for spillerantal

Der var en størst tilslutning fra de fremmødte til model 1.

 På baggrund af det blev det besluttet at kontakte klubber i området, som vi tror, kan være interesseret i at få tilgang. Linde, Mikkel (deltager som repræsentanter for spillerne), Ivan og Bjarne kontakter i første omgang Vallensbæk for at høre om interessen for at få tilgang af et til to hold. Hvis det ikke lader sig gøre, vil vi kontakte HIC og herefter BS72. AIF blev også vendt, men her var der ikke den store tro blandt spillerne på at det kunne lade sig gøre i det AIF er i gang med et større samarbejde med Glostrup.

 De ting vi skal fokusere på er mulighed for at træne 2-3 gange om ugen, adgang til vinterfaciliteter i form af grus- eller kunststofbane. Indendørsfaciliteter i løbet af vinteren er også ønsket. Herunder en afklaring af klubbens holdning til et ”lukket” hold og op samt nedrykning i forhold til klubbens andre hold. Ønske til indplacering er min. S. 4.

 Sidste emne der blev vendt var, hvordan vi på holdet forholder os til ”ekstra” spillere når der skal spilles kamp. Her var holdningen, at vi klart gå efter de sportslige resultater, altså er seriøse både til træning og kamp. Det betyder at det er et hold med den bedste stamme der spiller. Det var dog forventet at vi vil få nogle lidt lettere kampe, som giver plads til rotation og dermed spillere som ikke normalt ville spille. Hele ideen bagved er dog stadigvæk at alle træner sammen og derved genskaber den gode AB97 ånd. Vi vil løbende evaluere hvordan det går med denne model og så tilpasse, hvis det er nødvendigt.

 Første aktion er at Ivan kontakter Vallensbæk for at aftale et møde med repræsentanter for bestyrelsen. I vil blive orienteret om resultatet af mødet.