Tilbage

Referat af møde med VI39 fodbold tirsdag, den 28. oktober 2008

Mødereferat

 

Tid og sted:    28. oktober 2008, kl. 19:00 – 21:00, Ivan Nielsen

 

Til stede:     Ivan Nielsen, Benny Nielsen (VI39 seniorformand), Mikkel Mortensen og Bjarne Nielsen

 

Formål:          Undersøge muligheden for at starte et hold af tidligere AB97 spillere op i VI39 som hold i serie 4. Herunder hvilke vilkår og muligheder der er.

 

Der er velvillighed fra VI39 side til at vi kan overtage pladsen i serie 4 fra start af efterårssæsonen (april 2009).

Med hensyn til faciliteter vil holdet indgå på lige vilkår som andre hold i klubben. Det giver adgang til kunststofbanen min. 1 gang om ugen. Den tid der er sat i udsigt er torsdag mellem 20:30 og 22:30 (tidspunktet skal lige endelig bekræftes af Benny). Herudover er der adgang til grusbane 1 gang om ugen. Det er muligt at forespørger på yderligere tid, hvor dette ikke benyttes af de tildelte hold. Pernille er ansvarlig for bane fordeling i den forbindelse.

Der er mulighed for at få noget indendørstid fredag fra kl. 21:00

Spillere som af den ene eller anden årsag er i ”overskud” på serie 4 holdet vil have mulighed for at spille på de andre senior hold i klubben. Det er naturligvis op til den enkelte træner for holdet om han/hun ønsker at benytte de ”overskydende” spillere.

Vi drøftede endvidere hvad der skulle ske hvis holdet rykkede op i en højere rækken end de andre hold som ligger foran i rangeringen i klubben. Det blev besluttet at udsætte beslutningen om dette til at det bliver et faktuelt problem. Vi blev dog enige om at vi alle havde en interesse i at sikre de andre hold ved at tilbyde vores assistance, hvor vi har ”overskydende” spillere.

Så var der mulighed for om 14 dage at få adgang til kunststofbanen for at komme i gang med lidt vintertræning. Det blev besluttet at såfremt spillerne ønsker det, så kan vi mødes en gang om uge og spille lidt fodbold. Bjarne sender sms ud for at undersøge interessen.

Vi melder os til grusbaneturnering som et serie 3 hold. Bjarne sørger for tilmelding.

Kontingent er 685,00 kr. Halvårligt (og der er ikke studenterrabat). Endvidere er der et indmeldelsesgebyr på 170,00 kr.