Tilbage

Til hver sæson er der en række ting, som dommerne får besked på at være ekstra opmærksomme på og håndhæve.

Her er listet områderne de er opmærksomme på - og hvilken straf det skal medføre.

Karantæne
Ved udvisning har man hidtil skulle afsone en spilledags karantæne, med mindre man hørte andet fra SBU
DETTE ER ÆNDRET TIL
at spillere ikke må anvendes førend der er modtaget meddelelse fra SBU og karantæne er afsonet
Læs mere turneringsreglementet § 10,7 - klik her
 
Protester
Protester over formodede ulovlige spillere skal fremover være navngivet, en mistanke alene vil normalt ikke blive behandlet.
Læs mere turneringsreglementet § 17 - klik her

Fair Play – også efter kampen

Næsten alle kampe på Sjælland starter med en Fair Play hilsen ved midterlinien.
 
I 2007 opfordres alle til også at sige tak for kampen ved at søge til midtercirklen efter kampen, og sige tak for kampen til dommer og modstander

Under kampen:

Forhaling af igangsættelse

Hvis en spiller. efter at spillet er standset, forsætligt berører en bold, som ikke tilkommer hans hold, og denne berøring sker for at forhale igangsættelsen eller kan fremkalde en konfrontation, skal spilleren advares. Det samme gælder, hvis spilleren ikke flytter sig de krævede 9,15 meter fra bolden (medmindre modspillerne vælger at tage frisparket hurtigt).

Utilladelig spillemøde med kroppen og armene

Der er en tendens til at , at spillere bruger deres krop eller arme til fysisk at bremse et lovende angreb eller forhindre en spiller i at nå frem til en aflevering fra en medspiller. Ud over et direkte frispark skal en taktisk og beregnende forseelse af denne type straffes med en advarsel eller - hvis den udføres med overdreven kraft, voldsomhed eller brutalitet - med en udvisning.

Dommerne skal specielt være opmærksom på de nærkampe og positionskampe, som foregår ved dødboldsituationer, og ved en forebyggende placering eller henvendelse til spillerne markere, at der er fokus på situationen. Sker der en forseelse, efter at bolden er sat i spil, skal der dømmes frispark eller straffespark.

Forsætlig brug af arme/albuer mod en modspiller skal vurderes som puf eller slag, alt efter omstændighederne. ledsaget af dertil svarende personlig straf. Bringes modspillerens sikkerhed i fare ved handlingen, er straffen en udvisning.

Gruppekonfrontationer

Ved sammenstimlen og konfrontationer skal dommeren vurdere, hvem der starter konfrontationen. Den eller de pågældende spiller(e) skal advares. Enhver spiller, som i en sådan konfrontation går til fysisk yderligheder, skal udvises. jfr. Fodboldlovens § 12.

Dommeren skal sikre sig, at han - med hjælp fra sine linjedommere - kan identificere de pågældende spillere. Det betyder, at han for at kunne danne sig et overblik skal holde sig på afstand af gruppen af spillere, medmindre et hurtigt indgreb kan forhindre, at situationen udvikler sig yderligere. Dommeren og hans linjedommere skal have specielt fokus på spillere, som fra afstand bevæger sig ind for at deltage i konfrontationen og straffe dem efter forskrifterne i øverste afsnit.

Kontakt mellem bold og skulder/arm

Det er tilladt forsætligt (med vilje) at spille bolden med skulderen, forudsat at bolden ikke rører armen. Det er ikke tilladt at spille bolden med hånd eller arm, hvis det sker forsætligt, eller som følge af, at spilleren har forsøgt at gøre sig unaturligt høj eller bred. En reflekshandling er i fodboldlovens forstand forsætlig. Med andre ord er det afgørende, om bolden rammer armen, eller armen aktivt rammer bolden. Straffen er et direkte frispark eller straffespark samt eventuelt en advarsel, hvis dommeren skønner, at der er tale om usportslig opførsel.

Påvirkning af dommeren

En del spillere har fået for vane, efter at der er dømt frispark, ved ord eller gestus at forsøge at påvirke dommeren til at uddele en advarsel til modspilleren - f.eks. ved at indikere, at spilleren "filmer" eller ved at signalere, at hans forseelse bør indbringe en personlig straf. En sådan handling kan efter omstændighederne betragtes som usportslig opførsel og straffes med en advarsel. Enhver spiller, som fysisk angriber dommeren (fx ved en aggressiv berøring) eller bruger fornærmende sprog eller tegn mod dommeren, skal udvises.

Smykker

Fodboldloven tillader ikke brugen af farligt udstyr, herunder smykker. Det er ikke mere tilladt at tape smykker ind, så de ikke længere virker farlige. Spillerne skal fjerne de pågældende smykker. Hvis det alligevel konstateres under spillet, at en spiller bærer smykker, skal de udløse en advarsel.